Втората сексуална революция

donation

   3512 г. 

   Класна стая в Столицата…

   -Днес деца, ще се изпитваме по история предното хилядолетие… - каза учителката. Учениците се сковаха, така както се бе случвало винаги в последните 5 хиляди години, когато учителката кажеше това.
   -Първият въпрос за днес е за втората сексуална революция? Има ли някой да бъде изпитан по желание?
   Вдигна се една единствена ръка – малкият Иванчо. Учителката остана изненадана. Бонусът на това първо да се каже въпросът и фактически изпитваният да може сам да го избере, обикновено водеше до повече желаещи. Вероятно децата са прекалено надъхани моралистки в семействата си, и затова се срамуват, реши учителката и вдигна Иванчо.
   -Кажи Иванчо, какво знаем за втората сексуална революция…
   -Любима учителко, втората сексуална революция се случва между средата и края на първата четвърт на 21 век.
   -Браво Иванчо, виждате ли деца, не е толкова страшно. Кажи сега, Иванчо, какво се е случило тогава?
   -Ами тя, учителко, започнала по малко лош начин, но после се развила в положителна посока.
   -Какво е станало, Иванчо?
   -За разлика от първата сексуална революция, която била доброволна, и по същество тръгнала от жените, втората е тръгнала от мъжете.
   -Точно така, браво Иванчо…
   Насърчен от похвалата, ученикът продължи:
   -Заради войни в Близкия Изток, в Европа нахлули голям брой млади мъже, без жени. Местните власти искали да ги ползват за работна ръка, но не предвидили, че общество с мъже без жени не работи добре. Така минало известно време, в което младежите някак издържали с други средства, но накрая дошло време нещо да се промени.
   -И какво станало, Иванчо?
   -Ами на една Нова година, горките останали самотни младежи, потърсили подкрепа сред местни жени. След това обаче това добронамерено действие на хора, имащи нужда от помощ, било грубо изопачено от политици и от средствата за масова информация. Клетите младежи били обявени за изроди и изнасилвачи. Започнали да ги бият и гонят. Светът се изправил пред много грозна действителност…
   -Точно така, Иванчо. Много добре си научил урока. И после какво станало?
   -За щастие, учителко, имали сме много далновидни и разумни лидери. Те излезли напред и прокарали нови закони, които променили из основи нашия свят.
   -И какво пишело в законите?
   -С тези закони, учителко, е въведена позитивна дискриминация. Изоставените и подгонени от война младежи, получили право на съвкупление с всяка жена, която пожелаят. Били въведени ваучери за ползване на жени, а всяка една от тях имала задължение да осигури минимум едно съвкупление седмично за благото на обществото.
   -Точно така, Иванчо. Така започнала втората сексуална революция. Седни, Иванчо, пиша ти шестица. Сега, деца, някой иска ли да продължи историята?
   Окуражени от шестицата на Иванчо, се появиха 2-3 ръце. Учителката вдигна малката Марийка.
   -Какво станало след законите, Марийке?
   -В началото имало съпротива, дължаща се на невежеството на предците ни. Много жени отказвали да изпълняват закона, а популисти и религиозни фанатици анатемосали промените. Избухнали безредици. Те обаче били потушени.
   -Точно така, Марийке. Как били потушени?
   -По различен начин. На някои места държавата издала допълнителни ваучери и ги раздала на бунтовниците, които повечето били мъже. Получили право законно да ползват бунтовничките, те се съгласили на споразумение с правителството. На други места обаче фанатиците се оказали твърде упорити, и се наложили по-сериозни мерки. Държавата мобилизирала в армията тези – чужденците, дето преди това били дискриминирани, и с тяхна помощ съкрушила съпротивата. Като благодарност, на всички герои били раздадени допълнителни ваучери.
   -А какво станало с момичетата?
   -По-модерните и с отворено съзнание, виждащи бъдещето, се съгласили. За останалите били въведени принудителни мерки за изпълнение на задълженията им.
   -Браво, Марийке, пиша шестица и на теб. Днес всички деца сте много умни, добре сте си научили урока. Остана още малко, кой ще довърши урока за втората сексуална революция?
   Отново 2-3 ръце. Учителката вдигна малкия Петко.
   -Кажи, Петко, какво става после?
   -Минали няколко години, учителко, на напрежение и спорадична съпротива, но постепенно събитията утихнали. Ваучерната система работела много добре, и скоро от нея поискали да се възползват и от коренното население. Това им било позволено. После феминистки организации поискали, и получили, и ваучери за ползването на мъже. С времето подобни ваучери възникнали и за еднополовата любов, а след още малко време се появили и ваучери за ползване на повече от един партньор, както и за ласки с други субекти, които не са хора.
   -Много добре, Петко, много добре, днес май само шестици ще пиша. Продължавай…
   -През 2030 година един израелски гражданин предложил ваучерите да се пуснат на фондовата борса. Обяснил, че не всеки има еднакви нужди във всяка една седмица. Затова може да продаде своя ваучер, а после при нужда – да си купи. Това било прието, в резултат на което се образувал нов и огромен пазар на този актив.
   -Точно така, Петко. Още малко остана…
   -С времето оборотът на фондовата борса на ваучерите станал най-търгувания актив. Ваучерите се превърнали в средство за трупане на богатство, започнали да изместват имотите, златото и дори парите. Икономиката започнала да се трансформира и се опряла на новия непоклатим и безрисков актив.
   -Именно! Защо, Петко, този актив бил толкова стабилен и полезен?
   -Защото, учителко, произтичал от самата същност на човека, от природата на нещата. Той не бил изкуствено създаден, подобно на златото или хартийките без покритие. Той бил в самия ген на човека, и винаги срещу ваучера имало и ще има покритие. Инфлацията станала невъзможна, а дори опитите в следващите векове да се създават ваучери без покритие, се сблъскали с неутолимата жажда за любов у човека. Колкото и ваучери да бъдели пуснати, винаги любовта била повече от тях.
   -Точно така, Петко, точно така, деца – запомнете това, то е най-важното – любовта не само е основата на всичко. Тя е и безкрайна. Нищо не може да победи любовта. Каквото и да прави човекът, каквито и грешки да се случат, любовта винаги ще абсорбира всичко.
   -От тогава, до сега, учителко, икономиката на света се опира на безрисковия актив на ваучерите за любов. И благодарение на това се сложи край на всички войни, а човечеството тръгна към постоянен растеж, без сериозни кризи и рецесии. Благодарение на втората сексуална революция, човечеството днес е това, което е.
   -Браво, Петко, много вдъхновяващо. Пиша ти шестица.
   Звънецът отбеляза края на часа.
   Учителката изведе децата на двора, където ги чакаше шофьорът. Следващият час беше в зоопарка. Бяха докарали някакви нови маймуни, които много приличаха на хора, но бяха напълно бели и говореха. Децата се забавляваха с тези животинчета, които се оказаха доста дружелюбни и дори се мислеха за хора.

   Добри Божилов
   11-01-2016

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Powered by Bullraider.com

Политически блог на


Добри Божилов


Free business joomla templates