Част 2 - Политика - Глава 5

 

 Ако противниците на Изпитанието си мислеха, че президентът е получил някакви предимства с неочаквания ход да свика общи дебати, то самият президент изобщо не си мислеше така. Едно преждевременно откриване на обсъжданията в Общото събрание би било ловка политическа маневра, при положение, че имаше добра предварителна подготовка и с него се целеше вземане на инициативата с голямо начално превъзходство, съчетано с възможността за задържанито и до края. В случая обаче самото свикване бе неочаквано и за самия Котов и то бе по-скоро опит за гасене на пожар, отколкото част от някаква цялостна стратегия.
Когато дойде сигнала от свръхсекретния канал - седма степен, президентът обсъждаше приключващото вече набиране на основия ръководен състав на Кораба с Кролин. Повикването естествено външно бе представено като такова от четвърта степен, което се правеше с цел в случай, че при държавния глава има други хора, те да не разберат, че изобщо съществува седма степен. Официалното най-високо ниво на сигурност бе пето и то се използваше само в най-изключителни случаи. Самата четвърта степен имаше статута на свръхзащитена и предназначена за използване при кризисни ситуации. Присъстващият шеф на охраната предполагаше, че е възможна и шеста степен, тъй като самият той бе специалист в тази област, но не бе сигурен приложена ли е тя в случая с оглед на неналичието на Земята на някакви огромни противопоставящи опасности след Обединението.
Седмата степен бе най-високата. За нея знаеха само президентът, премиерът, председателят на Законодателното събрание и председателят на Съдебния съвет. Тя нямаше обслужващ персонал и работеше на приниципа на изкуствен интелект от ниско ниво, който при ползване на системата "издирваше" най-безопасния път из всички възможни комуникационни среди и пращаше G3-кодирано съобщение.
Буквата G бе седма в латинската азбука и с нея се обозначаваше вероятността информацията да бъде разкодирана за 24 часа при ползването на цялата изчислителна мощ на Земята, определена на база ежегодните статистически изследвания. В случая седем означаваше вероятност едно към десет на седма степен. Цифрата 3 обозначаваше делител на вероятността и тя се използваше за описание на междините нива на сигурност между G и следващата буква H, която, когато бъдеше създаден подобен код би следвало да постигне едно към десет на осма. Като цяло G3 означаваше вероятност едно на три по десет на седма степен или едно на трийсет милиона.
Понеже каналът бе свръхсекретен, Котов нямаше право да го разкрива дори на Кролин и затова го помоли да излезе. Практически полковникът нямаше право да пръсъства и на разговори от пето ниво, като официално най-високо и затова не се учуди и на желание за неприсъствие при "предпоследното" четвърто, независимо, че при изключителни случаи, той имаше право да бъде в разбираща близост до комуникационното устройство. Напускането обаче не му попречи да предположи, че може да става дума и за специално повикване от пето или дори от несигурното шесто ниво и тъй като в такъв случай, президентът можеше бързо да има нужда от него, той не отиде в кабинета си, а просто взе един стол и седна в коридора до вратата, след което вдигна с една степен бойната готовност на охраната на сградата и повика допълнително още десет души.
Самият Котов въведе своя код и картата и изчака десетте секунди, през които изкуственият интелект проверяваше защитеността на помещението. След това на екрана се появи лицето на Маркус Щерн. Изображението от време на време примигваше, тъй като ИИ непрекъснато сменяше средата за пренос. Това значеше, че се цели максимална сигурност за сметка на качеството на връзката. Решението на премиера да изиска подобно нещо обезпокои президента.
- Никога не съм мислел, че някога ще използваме седми канал, Щерн. Какво те е подплашило толкова - попита Котов.
- Цялата ситуация е дълга за обясняване, а сега няма време. Налице е времево съвпадение на предателство, прекалено организирана опозиция и подготовка за преврат. Съветникът Майкъл Смит е в лагера на противниците на Изпитанието. Няма сега да обяснявам как съм го научил, но информацията е вярна. В момента на неизвестно място, но със сигурност тече среща на всички противници на Изпитанието, които са се обединили в стремежа си да провалят двете трети мнозинство. Те нямат планове какво ще правят после, но сега имат обща цел - нашият провал.
Третата опасност е най-малка и вероятно няма да ни се наложи да се занимаваме с нея, но не трябва и да я пренебрагвеме. Мой личен приятел от немското разузнаване ми съобщи, че Американското и Китайското разузнавания са сключили сделка за нещо, което те наричат "военна експазия". Американците, зад които стоят и отговори лица от армията и военно-промишления комплекс искат Война, а китайците са се съгласили да ги подкрепят при положение, че чрез нея ще се завоюват нови територии за развитие и заселване. Вероятността този преврат да успее е доста малка. Още не е обявено официално, но президентът Хамилтън е наредил да арестуват шефовете на ЦРУ и ФБР и е уволнил няколко генерали. Утре на закрито заседание на Сената ще се гласува и освобождаването на министъра на отбраната. Опасност за нас ще има ако то не мине, тъй като тогава президентът ще трябва да подаде оставка, а вицепрезидентът доколкото е известно е поддръжник на Войната. Той обаче е недосегаем, защото предвидливо се е свързвал непряко със съзаклятниците.
Но според моя източник, Сенатът ще подкрепи Хамилтън с огромно мнозинство.
При китайците положението е вече почти под контрол. Началниците на генералния щаб и на разузнаването са разстреляни по обвинение в заговор срещу нацията. Трудностите тук идват от това, че няколко генерали са успели да автономизират част от ядрените запаси под свое управление и чрез тях си гарантират сигурността и постовете. От Пекин естествено няма да признаят нито разстрелите нито бунта, но ще им трябва време да поставят военните под контрол. И САЩ и Китай обаче едва ли ще откажат нашата подкрепа.
- Бунтове, разстрели и ядрен шантаж в средата на 21 век. Мислех си, че отдавна сме загърбили всичко това - каза президентът.
- Загърбили сме го дотолкова, доколкото превратите почти нямат шанс да успеят. Но опити вероятно ще има още дълги години. И особено при кризисни ситуации - отговори Щерн - но сега трябва да действаме бързо. Предлагам да се свикат преждевременно Общи дебати. Те ще припомнят на всички, че Земята вече е обединена и сеператистки успехи може да има само в краткосрочен план.
- Нямаме никаква подготовка - това е хазарт. - възрази Котов.
- Наистина няма да имаме никакво стратегическо преимущество, но така ще попречим на развитието на преимуществата на противниците ни и в трите опасни направления.
Предателството на Смит вече ни е навредило достатъчно, но поне можем да попречим на по-нататъшното развитие на кампанията им, която е основно медийна. Ще неутрализираме и част от въздействията на сегашната пропаганда. Ще попречим и на мерките, които вероятно ще определи тайното събиране на опозицията.
Колкото до преврата, преждевременното свикване на Общото събрание ще отклони вниманието в САЩ и Китай на едни от основните депутати-противници на Изпитанието. Това ще отслаби политическия натиск върху изпълнителните администрации и ще даде по-голяма свобода на президентите да действат - завърши немецът.
Котов се замисли за няколко секунди без да отмества поглед от мигащото изображение. Риск съществуваше, но ако дори част от казаното от Щерн беше истина, а Котов не се съмняваше, че Всичко е истина, то тогава и несвикването на събранието бе рисковано. Разбира се бяха възможни други мерки - конкретно във всяка една опасна област, но едни дебати наистина щяха да концентрират в себе си цялото напрежение от множеството точки, в които то се намираше в момента.
Президентът разбираше, че решението до голяма степен не е негово, а на премиера, тъй като той нямаше време да го обмисля. Очевидно това щеше да бъде първия случай, когато се доверява изцяло на преценката на Щерн. Котов възнамеряваше първо няколко месеца да поработят заедно за да опознае немеца, но обстоятелствата явно налагаха друго. От друга страна евентуален провал щеше са отнесе и двамата и Щерн нямаше шанс да стане президент по този начин. Основният принцип на управлението - "Колкото по-обвързани са хората около теб със самия теб, толкова по-верни са ти", работеше в пълна степен в случая.
Президентът каза:
- Поемаме огромен риск, Маркус. Надявам се добре да си обмислил всичко.
- Обмислял съм не повече от теб, Михаил - отговори му за пръв път на ти, немецът - Последната ми информация дойде само петнайсет минути преди да ти позвъня.
- Това е висша степен на импровизация. Ако избирателите разберат как вземаме решения…
- Всичко е просто ускоряване на решенията. Избирателите знаят, че понякога това се налага.
- Веднага ще се свържа със съдия Томпсън. А ти идвай тук за да получа цялата информация и да подготвя изказването си пред цивилизацията.
- След двайсет минути съм при теб - бяха последните думи откъм трепкащия екран преди той да угасне.
Котов натисна бутона на вътрешната комуникационна уредба за да повика Кролин. Полковникът обаче получи съобщението едва след десет секунди, необходими на ИИ да изпълни процедурата за сигурност и да изчезне във виртуалната си вселена.
- Огромни неприятности, предполагам - каза военният, появил се на вратата на единайстата секунда.
- Точно така - отговори президентът.

Следва...
 
Добри Божилов
"Изпитание за Божественост"

donation

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Powered by Bullraider.com

Политически блог на


Добри Божилов


Free business joomla templates