Глава 39 – В името на Месията

Образът на Ку Го се появи на екрана. Този път беше по-скоро умислен и загрижен, отколкото весел, като преди. Лок изгаряше от удоволствие, че планът му работеше и бе предизвикал невъобразима бъркотия из цялата империя. Но отново изписа смирение на лицето си…

donation

-За пръв път се случва такова нещо, Наблюдател Лок, - започна Великият водач – това е хаос, без контрол, който клати самите основи на обществото ни.

-Прав сте, Ваше озарение, и аз го забелязах. – отговори Лок – Дали пък това не е знамение, че наистина сме намерили Месията. Съгласно заветите на Хар Го, намирането ще бъде нещо необичайно, непознато и ще промени изцяло света ни. Може би вече наблюдаваме промените.

-Възможно е и това да е. Възможно е Месията по този начин да се появява. Никой не знае изборът на Съдбата. Но ме тревожи обратното, Наблюдател Лок… Тревожи ме какво ще стане, ако това все пак не е Месията. Ще останем без месия, но с вече създадения хаос.

-Има такъв риск… - с вътрешно задоволство и външна загриженост каза Лок.

Сериозни размествания имаше във Великата Империя Го. Тръгнало от класическо намиране на Кандидат, минало пред изтичане на информация в медиите, в момента положението беше нещо от типа на „цивилизована анархия”. Изтеклата информация отключи натрупвано с хилядолетия очакване сред тълпите. Настана невъобразимо въодушевление и хората започнаха да вярват, че Месията е близо. Всички възможни проблеми, които всеки имаше, изведнъж получиха надежда за магическо решаване. И тълпата започна да разчита на това решаване. Гражданите създадоха хиляди комитети по посрещане на Месията. Икономиката се разклати, след като милиони взеха отпуски, за да се подготвят преди предстоящите велики генерални промени. В армията и охранителните подразделения започнаха да съставят нови клетви, които предстоеше да полагат вече пред Месията, а не пред Великия водач. Имаше дори конкурси за най-поетична или най-вдъхновяваща клетва. Вярваше се, че който я измисли, ще бъде благословен. В училищата започна разместване между учебните предмети като намаляха точните науки и се увеличиха часовете по култура и религия… В цялата ситуация, властите нямаше какво друго да направят, освен да пригласят с одобрение, защото самата основа на властта и основа на обществото, бяха изградени върху култа към Месията. Една система способна да се справи с всеки външен враг или вътрешно противоречие, ставаше слаба и безсилна, когато се доближеше до успеха на собствената си мисия.

-Нали разбирате, Наблюдател Лок, какво ще стане, ако нито Балончо, нито някой от другите Кандидати, се окаже Месия. Ще лекуваме рани от обществени трусове с десетилетия.

-Да, така е, - съгласи се Наблюдателят, - затова ще направя всичко по силите си да осигуря Месия…

-Всъщност, малко се пресилвате, Наблюдател. Вашата работа е не да осигурите Месия, а да осигурите достоверност на откриването на Месия.

Лок се усети, че малко се изпуснал, и може би издал замисъла си, но пък подозрението, че може да прави някакви машинации при всички положения щеше да се появи, независимо има ли машинации, или не.

-Да, сгреших, Ваше озарение. Простете ми. Напрежението е огромно, а Съдбата избра един от най-недостойните, за да стовари на плещите му отговорността за целия ни свят…

-Не се кори, Лок. Ние имаме обща Съдба. Твоите проблеми са и мои проблеми, и проблеми на Империята.

-Благодаря за съпричастието, Ваше озарение…

-Виж, Лок, всеки лидер е длъжен да се подготви за най-лошия възможен сценарий. От лидера зависят съдбите на милиарди. Той не може да рискува. Ако стане добрият сценарий – добре, но ако стане лошият… Ето защо трябва да помислим как да овладеем ситуацията.

Лок прекрасно разбираше на къде бие Великият Водач. Нямаше нужда от никакво мислене, защото Водачът имаше достатъчно съветници, доста от които наистина гениални, имаше аналитичната мощ на хиляди суперкомпютри, имаше дори собствения си дълбоко мъдър ум, усъвършенстван с много години във върховната власт. Всъщност, истината беше, че по-скоро вече с мисленето беше приключено, всичко беше анализирано, и сега просто се изпълняваше намисленото.

-Да, Ваше озарение… Готов съм да поставя и своя недостоен ум, в помощ на всички други, които се борят с хаоса. За мен е чест, че Ваше озарение ме издига до нивото на свой помощник в мисленето…

-Впечатляваща скромност и смирение, Лок. Похвално… - усмихна се загадъчно Водачът – Искам да споделя едно свое подозрение с теб, да видя какво мислиш.

Скромният ум на Лок беше напълно достатъчен, за да се досети за подозрението. Затова той реши да опита да прихване инициативата…

-Всъщност, Ваше озарение, аз също съм терзан от подозрения, които бих искал да споделя…

Водачът беше изненадан, и отстъпи:

-Да, кажи Лок…

-Мисля си, дали не е възможно да има непредвидени вероятности в теорията на Хар Го. Той, разбира се, е бил велик лидер, а философията му ни държи стабилни и осигурява прогреса ни вече хилядолетия наред. Това е доказателство за величието на неговия ум. Но все пак, дори Хар Го не е бил Месия. Той е по-скоро предвестник на Месията, каквито са и всички Велики водачи след него. Та с мисъл от преди хилядолетия, дали е било възможно Хар Го да предвиди всички рискове и възможности. Дали времето не е създало нови вероятности, които да налагат следващите Велики водачи да доразвият и донапишат Великата теория…

-Какво проникновение, Наблюдател Лок? Какво проникновение? Ти изрече онова що исках да кажа аз, и което прозрях с помощта на всичките си съветници и компютри. Твоят ум, Лок, заслужава по-висока позиция от тази, на която си…

„Започва се с подкупите” – помисли си Лок и каза:

-По-висока позиция от настоящата ми е само Вашата, Ваше озарение…

-Мда, ох, обърках се Лок, вярно, че в настоящата ситуация Наблюдателят над толкова напреднал Кандидат фактически е най-ключовата фигура в Империята… Но аз по принцип говоря. Ти доказваш големи качества, и заслужаваш да си по-нагоре…

-Смирено приемам оценката Ви…

-Виж, Лок, и аз си мислех същото. Тълпата, разбира се, не го разбира, тя е движена от емоции, и няма как да разчете достоверно фактите. Тя няма всички факти, защото всъщност ако и ги дадем, можем да влошим положението. Но ние с теб сме разумни субекти. И виждаме какво става. Обективен факт е, че нито основният ти Кандидат, нито двамата други, са близо до 100%. Те дори губят оценка. Разбира се, все още са Кандидати, но компютрите са категорични – коефициентите падат. Фактически никой от тези тримата няма да стигне не само 100%, но няма да стигне дори до рекорда, постиган някога от Кандидат. Доста далеч са от него. Обективната истина е, че преди сме имали много по-вероятни за Месия кандидати. И ти, и аз разбираме това.

-Да, фактите в тази посока сочат. Но нека не забравяме, че идването на Месия е нещо изключително и може да не е свързано с постепенно покачване на проценти. Може Месията сам да се наложи в обществото ни, като естествено – накрая, и компютрите ще отчетат, че процентите са си точно 100.

-Теоретично си прав, Лок, но същото можем да кажем и за всеки друг случай с Кандидат. А виждаш, че още нямаме Месия.

-Друг случай, в който нещата да са излизали от контрол и да се развиват така от само себе си, няма.

-Точно това е Лок, което ме тревожи. Виждам, че е разтревожило и теб, сам си го открил. Въпросът е настоящите необичайни събития продукта на идването на истински Месия ли са, или са продукт на несъвършенството на теорията ни. Все пак, никой, дори самият Хар Го, не е твърдял, че е съвършен. Самата теория казва, че никой, освен Месията, не би бил съвършен. Но ако Хар Го е можел да греши, тогава дали няма риск теорията му да е изправена не пред Месия, а пред свой пробив.

-Теоретично погледнато, и дори юридически, сте прав, Ваше озарение. Самият Хар Го е постановил, че теорията се създава от ума на Великия водач, а всеки следващ Велик водач има статута на Хар Го. Т.е. може да променя теорията. Фактът, че не е правено единствено я прави по-трудна от морална гледна точка, за промяна…

-Ето това е, Лок. Виж как сам достигаш до толкова важни изводи…

Това беше първият момент, в който Лок се обърка и усети, че изпуска контрола. Да, той беше предизвикал хаоса. Да, радваше се, че успя така да разиграе картите си. Но не беше очаквал такъв отговор и такова развитие. Но в крайна сметка, не можеше да очаква всичко да става лесно. И не можеше да очаква, че Великият водач, подпомаган от десетки гении, и хиляди компютри, няма да измисли силен свой ход. Империята Го до сега не бе имала глупави Велики водачи. Не бе глупав и Ку Го. И маневрата с тълкуването на самата теория за Месията, бе изключителен стратегически ход. Лок разбираше, че с плановете му е свършено. Но му остана един проблясък на разум, който да му подскаже правилния ход:

-Ваше озарение винаги се е отличавал с изключително точни решения. Вие сте достоен наследник на Хар Го, може би най-достойният след него самия – „Какъвто е и всеки текущо управляващ” – добави на ум Лок – Наистина, Ваше озарение, Вие показвате дълбока мъдрост, и сте готов да се справите с кризата, която ще стане именно криза, ако се окаже, че Балончо не е Месията. Империята има късмета точно Вие да я управлявате в този момент… – И след задължителните ласкателства стигна до същинската част: – Аз разбирам своята роля в ситуацията. Готов съм с всичко, което мога, да ви съдействам, ще го правя със същата воля и целенасоченост, които влагам в самото Наблюдение над Кандидатите…

Казано по-просто, Лок достатъчно куртоазно даде да се разбере, че разбира, че каквито и да било стратегии на Великия водач са неизпълними без неговото сътрудничество, и той е готов да участва в играта, с ясното разбиране за собствената си цена. Нещо, което Ку Го очакваше.

-Идеално, Наблюдател Лок, ще ви държа в течение, ще установите по-тясна връзка с някои от съветниците ми, но само изключително близки. Ще участвам лично в процеса, защото няма много на кого да се доверим…

-Да, Ваше озарение…

Няколко дни по-късно, един луд професор избяга от психиатрията, успя да се добере до комуникационен канал и да пусне сред масите своята заразна ерес. Ереста, че теорията на Хар Го не е идеална, че самият Хар Го е указал това, и затова е оставил на следващите Велики водачи равностоен на собствения си статут. И че Империята е пред криза, създадена от бездействието и пасивността на предишните Велики водачи, които не направили нищо, за да усъвършенстват своевременно теорията. Бил нарушен основен завет на Хар Го като Великите водачи не вършили работата си да мислят и откриват нови истини, а само лежали на мъдростта на самия родоначалник. Затова сегашният Велик водач Ку Го, трябвало да промени това, да изпълни завета на Хар Го, да открие нови истини, да направи пропуснатото от предшествениците, и да стабилизира теорията. В противен случай било очевидно, че е налице криза. Един стандартен кандидат за Месия е дестабилизирал Империята, независимо, че като лични показатели бил далеч по-надолу от мнозина други Кандидати преди това. За случващото се били виновни изцяло предните Велики водачи, но настоящият все още имал шанса да вземе мерки, с което да се нареди редом до самия Хар Го…

Властите напълно се разграничиха от подобни тези. Беше издадена заповед за нов арест на професора. Ку Го излезе с пламенна реч, че надеждата за откриването на Месия е огромна, и че Империята няма да пожали сили в търсенето, докато не провери и най-малката подробност, и най-малкия шанс Кандидатът да е Месия. Въпреки заповедта, професорът остана на свобода, защото взе да се оказва по-хитър от хилядите търсещи го. Ереста плъзна, и макар малцина да и вярваха, фактът че Великият водач се занимава с нея, и осигури стабилен ръст на популярност…

А у Лок не останаха никакви съмнения,  че е въвлечен в откровен заговор срещу Кандидата за Месия, в името на когото всички се кълняха… Но приемаше този избор на съвестта си, с безпрекословно убедителния аргумент, че евентуалната поява на фалшив Месия би била възможно най-пълната разруха на идеята за Истинския Месия…

Продължава…Скоро…

10.10.2010
Добри Божилов
"Гай Балоний" – Политическа сатира в реално време…

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Powered by Bullraider.com

Политически блог на


Добри Божилов


Free business joomla templates